Pesse

Ontmoetingscentrum De Wenning

Stichting Ontmoetingscentrum De Wenning
Veldbrake 5, 7933 PW PESSE
telefoon 0528-24 1601
e-mail: info@dewenningpesse.nl
website: www.dewenningpesse.nl
beheerder: dhr. Henri Spijkerman

Laatste nieuws en aankondigingen via Facebook: https://www.facebook.com/dewenningpesse/

Belangenvereniging De Pioniers

Doel van de vereniging:
Bijdragen aan de leefbaarheid in Pesse, de belangen van de dorpsbewoners behartigen en
het organiseren van activiteiten voor de inwoners van Pesse.

Bestuur De Pioniers
Voorzitter: Tamara Broeksmit
Vice voorzitter: John Jonker
Penningmeester & Ledenadministratie: Paul Boode
Secretaris: Petra van Eijk
E-mail: pionierspesse@outlook.com
Telefoonnummer Pioniers: 06-42806327

Overige leden:
Anita Bulder
Ingrid Groen
Bianca Middelveld
Han Valk
Ernst Beekman
Erwin Stevens
Hermanda Snapper

Laatste nieuws en aankondigingen via Facebook
https://www.facebook.com/pioniers.pesse/

Dorpscollege Pesse

Het Dorpscollege van Pesse heeft een veelzijdig en aantrekkelijk aanbod van workshops en cursussen voor zowel jong als oud. Het Dorpscollege Pesse is niet enkel voor de inwoners van Pesse, maar uiteraard zijn de bewoners uit de dorpen, Fluitenberg en Stuifzand, ook van harte welkom om zich aan te melden.

Al onze informatie en de aanmeldingsformulieren voor deze workshops staan zowel op onze website en in het Zaanddörpenneis.
website: https://dorpscollege.jimdofree.com/

Laatste nieuws en aankondigingen via Facebook
https://www.facebook.com/dorpscollegepesse/

ZDN = Zaanddörpenneis

Tweemaandelijkse uitgave (huis-aan-huis) van papieren exemplaar voor de Zanddorpen Pesse, Stuifzand en Fluitenberg.

E-mail: zdnneis@gmail.com

De Posthoorn (openbaar, basis)

adres: Oostering 4, 7933 PX Pesse
telefoon (0528) 241638
Locatieleider: mw. Ilona van Leuveren-Jonkers,
telefoon (0528) 241638
e-mail: obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl
website: www.obsdeposthoorn.nl

School met de Bijbel de Akker (christelijk, basis)

Hoogeveenseweg 28, 7933 PG, Pesse
telefoon (0528) 262566
fax (0528) 362442
e-mail: info@deakkerpesse.nl
website: www.deakkerpesse.nl

IJsvereniging “De Hoekskamp”

Voorzitter: Jaap Broekman
Oostering 1, 7933PX Pesse
tel. 06-13539497

Penningmeester: Bernard Korten
Molenhoek 15, 7933 TG Pesse
tel. 0528-241220

Secretaris: Jeroen Broekman
Oostering 1, 7933PX Pesse

Lid: Rene Wils

Vereniging Voor Ondernemend Pesse, VVOP

e-mail: info@ondernemendpesse.nl
website: www.ondernemendpesse.nl

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Pesse

secretariaat: mw. K. Klasens
e-mail: k.klasens@home.nl

Toneelvereniging ‘De Vrolijke Köppel’

secretariaat: Arie Pater
Veldbrake (Pesse)
Tel. 06-43437538

Politiehondenvereniging Hoogeveen e.o.

secretariaat: H. Stuifzand
Echtensedijk 3, 7933 TH Pesse
Tel. 0528-276189

Uitvaartvereniging Pesse / Fluitenberg

Ledenadministratie: dhr. G. Strijker,
Eursinge 3, 7935 AC Eursinge (De Wolden)
Tel. 0528-241413
Bij overlijden bellen: 0800-8192
(Yarden Hoogeveen – dag en nacht)
website: uitvaartvereniging.pesse.com

Bejaardensoos Pesse/Fluitenberg

Secretaris: mw. E.C. Abee-Klein,
Grootslag 24, 7933 RL, Pesse
telefoon (0528) 241627

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen / Vrouwen van Nu, afdeling Pesse

Secretaris:
R. Steenbergen
Brinkstukken 5
7933 RK Pesse
E-mail: roeliesteenbergen@hotmail.com

Passage, Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging (voorheen CPB Pesse)

secretaris:
mw. R. Zomer – Alberts
Fluitenbergseweg 39
7931 PA, Fluitenberg
telefoon: (0528) 273072
E-mail : riekjealberts@gmail.com

Zangvereniging “Zanglust”

secr. Bertus Gort
H.Reindersweg 2
7933TW PESSE

Volleybalvereniging Voortman/Pesse

Speelt en traint in Ontmoetingscentrum de Wenning
Contactpersoon:René Boer
Telefoon 06-13143167

Naam secretaris: Rianka Oving
Adres: Brinkstukken 3
Postcode: 7933 RK Pesse
Telefoon (0528) 241316

Sportvereniging Pesse

De Marke 8, 7933 RD Pesse
telefoon (0528) 241547
e-mail: sv.pesse@live.nl
website: www.svpesse.nl

Korfbalvereniging Niek

secretaris:
B. Benedictus,
Dorpsstraat, Pesse
telefoon (0528) 241683
E-mail: niek.pesse@knkv.nl

Judovereniging Harado

Per adres:
De Wenning, Veldbrake 5
op vrijdagavond van 17:15-20:15
e-mail: info@judo-harado.nl
website: www.judo-harado.nl

Biljartvereniging De Wenning

Wedstrijdsecretaris: dhr. D. Heusinkveld
Veldbrake 18
7933 PW Pesse
Tel.: 0528-241653

Voorzitter: Dhr. Hans Miedema

Secretaris: H. v.d. Vrande
Grootslag 27
7933 RL Pesse
Tel.: 0528-769069
Mobiel: 06-20262646

Penningmeester: Mw. B. Gelderman
Lid: Dhr. H. de Jager

Gymnastiekvereniging de Antilopen

Voorzitter:Jeanet Wesseling
Tel.:06-10071466
website: antilopen.jimdo.com

Landelijke Rijvereniging De Oranjeruiters

Secretaris: mw. Astrid Hidding
Oude Postweg 5, 9417 TG Spier
telefoon (06) 2085 4463
e-mail: oranjeruiters@outlook.com
website: www.deoranjeruiterspesse.nl

Paardrijclub Smit

Secretaris: mw. G.E. Boesjes-Smit,
De Goornakkers 16, 7933 PR, Pesse
telefoon (0528) 241956

Peuterspeelzaal “de Prügelties”

Wilt u uw kind aanmelden bij onze peuterspeelzaal, dan kan dat via de website van SPSH (Stichting Peuter Speelzalen Hoogeveen) www.spsh.nl. Hier kunt u ook
terecht voor verdere informatie omtrent de Peuterspeelzaal.

Protestantse gemeente Pesse (PKN)

De Protestante Gemeente Pesse is een kerkelijke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente heeft momenteel circa 750 leden, afkomstig uit de dorpen Pesse, Stuifzand en en Fluitenberg en gedeeltelijk ook uit Hoogeveen en de omringende dorpen.
Online informatie over de gemeente is te vinden op de website, www.pknpesse.nl, en op Facebook (Protestantse Gemeente te Pesse).

Ontmoetingskerk
Hoogeveenseweg 22
7931 TD Fluitenberg

Beheer/koster: Petra Koopman
e-mail: koster@pknpesse.nl
tel.: 06 34506819

Scriba: Gerrie Koopman
e-mail: scriba@pknpesse.nl
tel.: 06 34497222

Predikant: ds. Marianne Paas Feenstra
e-mail: dsmariannepaas@pknpesse.nl
tel.: 06 20360233

Gospelgroep ‘Arc en Ciel’

Secretaris: H. Annen
De Aak 98
7908 EK Hoogeveen
Tel. 06-53484473
(optredens mw. H. Nieuwenhof)
e-mail: herma_42@hotmail.com

Dierenbegraafplaats ’t Hunebed

Hoogeveenseweg 37, Pesse
Info: J. Alberts
Molenweg 32a, 7936 PB Tiendeveen
tel 0528-342632 / of 06-29247473
e-mail: thunebed@hotmail.com