Circusvoorstelling voor Pesser scholen via Stichting Actiefsamenleven

Onderstaand een flyer voor Circus Fantasia voor de leerlingen van de twee scholen in Pesse. Stichting Actief Samenleven, gevestigd in de Oosterhof in Pesse biedt deze circusvoorstellingen gratis aan voor de leerlingen van OBS de Posthoorn en de Akker in Pesse. Het betreft een voorstelling op Nationale Ouderen Dag, 7 oktober a.s. en het gaat om de voorstelling van 15.30 en de voorstelling duurt een uur. Het liefst willen we zoveel mogelijk kinderen uit Pesse de kans geven om de voorstelling te komen bekijken en ouders kunnen wellicht even gaan winkelen of een kopje koffiedrinken bij bijv. de Lekkernij van Tineke en John-Harold, deze verzorgen ook belangeloos de warme maaltijden voor de circusartiesten op 7 en 8 oktober a.s.

Het aantal zitplaatsen (150) zullen gelijkmatig worden verdeeld onder de leerlingen van beide scholen. Op het aanmeldformulier (www.actiefsamenleven.nl) moet even worden aangegeven naar welke school de kinderen gaan. We werken via het principe vol=vol.