Green Planet organiseert inloopdagen over Green Edge

Om Pessenaren en andere geïnteresseerden optimaal te kunnen informeren over de definitieve plannen voor Green Edge, organiseert Green Planet op woensdag 15 en donderdag 16 december een zogenoemde Informatie Tweedaagse. Tijdens de inloopdagen (16.00 uur tot 21.00 uur) krijgen inwoners en andere geïnteresseerden door middel van beeldmateriaal en presentaties een goed beeld van de plannen.

Het Green Edge Avonturenbos moet één van de meest uitdagende speelplekken in de regio worden. Een klimbos, natuurlijke speeltuin en uitkijktoren met boomtoppenpad zorgen voor een lange reeks aan actieve mogelijkheden.

Green Edge levert enorm veel kansen op: lokaal én regionaal. Maar het Avonturenbos roept ook veel vragen en soms weerstand op. De afgelopen jaren is er op tal van manieren gesproken met omwonenden, Pessenaren en mensen betrokken bij Actiecomité Gien Planet. Er zijn onder meer keukentafelgesprekken, dialoogavonden en ontwerpsessies gehouden. Tijdens andere avonden werd meer verteld over hoe de resultaten uit de ontwerpsessies zijn geborgd.

Groot aantal wijzigingen

Zo is er in de oorspronkelijke plannen een groot aantal wijzigingen doorgevoerd, waarbij goed geluisterd is naar betrokkenen. Vooral de uitkijktoren levert bij Pessenaren en andere omwonenden de nodige vragen en twijfels op. Daarom is er een nieuw model uitkijktoren ontworpen, die ranker en lager is. Het zicht vanuit de uitkijktoren richting Pesse is door een extra groot privacyscherm volledig afgeschermd, privacy in Pesse is daarmee volledig gewaarborgd. De LED-schermen vallen vanuit Pesse gezien grotendeels weg achter het grote privacyscherm. Daarnaast zijn de tijden dat de LED-schermen aan zijn verder teruggebracht naar tussen 07.00 uur en 23.00 uur. ’s Nachts staan ze dus uit. Het kleurgebruik van de schermen is verder beperkt. De schermen staan alleen gericht op de A28, waardoor in Pesse niet of nauwelijks een lichtbron te zien is. Verder worden de LED-schermen voorzien van een volautomatische dimmer, waardoor ze niet storender zijn dan het kijken naar een televisie.

Ook op het gebied van evenementen zijn verschillende beperkingen doorgevoerd. Zo is er vorige week met het Actiecomité een akkoord bereikt over de evenementen. Deze gaan van 10 evenementen per jaar terug naar maximaal 5, van maximaal 1000 bezoekers terug naar niet meer dan 420 tegelijk en van tot na middernacht terug naar uiterlijk 23.00 uur. Verder hebben we de aard van de evenementen verder beperkt tot alleen kleinschalige muziek-, sport- en cultuurevenementen met een voorinschrijving. Ook hebben we ingestemd met lagere dan de wettelijke geluidsnormen waardoor de kans op geluidsoverlast nihil is.

Definitieve plannen

Omdat we nu dichter bij de besluitvormende fase komen en er de afgelopen tijd hard aan de plannen gewerkt is, wordt het tijd om Pessenaren opnieuw te informeren, nu over de definitieve plannen. Green Planet heeft gekozen voor twee inloopdagen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om op een voor hem of haar geschikt moment langs te komen en er meer ruimte is om gerichte vragen te beantwoorden en wijzigingen toe te lichten.

Tijdens de inloopdagen (16.00 tot 21.00 uur) worden presentaties en uitleg gegeven door verschillende betrokkenen. Ook zijn zij beschikbaar voor vragen. Daarnaast is er beeldmateriaal en wordt er op andere manieren informatie verstrekt. Natuurlijk wordt er ook dieper ingegaan op de manier waarop gehoor gegeven is aan de wensen van bijvoorbeeld Actiecomité Gien Planet en andere omwonenden.

Coronamaatregelen
We houden ons tijdens de Informatie Tweedaagse aan de coronamaatregelen zoals de anderhalve meter. U bent natuurlijk vrij om een mondkapje te dragen als u zich daar veiliger bij voelt.