Smederij Pesse: nieuwe ideeën?

Heeft u een idee voor ons dorp? Lever het nu in!

Het zijn bizarre tijden op dit moment in ons land. Corona beïnvloedt ons leven enorm. We hopen dat de gevolgen voor u allen meevallen. De invloed is er, zo ook voor de Dorpsmederij Pesse. Activiteiten moeten worden uitgesteld door de maatregelen. Daardoor is ook de fietstunnel nog steeds niet geschilderd. We hopen dat het dit jaar wel gaat lukken, daar gaan we vanuit. Net als het organiseren van een circusdag voor de kinderen.

Smederij-budget 2021

Er is ook in 2021 weer bewonersbudget van De Smederijen te besteden voor ideeën. Misschien moeten we aan iets andere plannen denken dit jaar, omdat het organiseren van grote activiteiten nog niet tot de mogelijkheden behoort. Er zijn vast wel mooie dingen voor het dorp te bedenken die niet worden beïnvloed door de maatregelen. Denkt u mee over plannen voor het dorp? Heeft u een idee, maar weet u niet hoe het uit te werken. Neem dan gerust contact op met een van de leden van de initiatiefgroep, ze helpen u graag verder. De leden van de groep zijn: Geert Leehuis, Chris Bulder, Henny van Halderen, Geesje Bloemberg, Stan van Eck, Tom Boode en Bauke Benedictus.

Geen idee is te gek

In principe is geen idee te gek. Het moet aan de volgende criteria voldoen:
• het idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid;
• initiatiefnemers en gebruikers staan achter het idee, voeren het zelf uit, zoeken extra sponsoring of leveren een tegenprestatie voor het dorp;
• (NIEUW!!) het idee wordt in het lopende jaar uitgevoerd, dus budget van 2021 wordt ook in dat jaar besteed.

Inleveren voor 13 juni

De ideeën moeten voor 13 juni bij ons zijn ingeleverd. Dat kan bij één van de leden van de initiatiefgroep, in de bus van de Pioniers bij De Wenning, of via e-mail: info@desmederijenvanhoogeveen.nl

Welke ideeën krijgen een toekenning?

Na 13 juni bespreekt de initiatiefgroep de ingeleverde ideeën. Op welke wijze de toekenning volgt is op dit moment nog niet bekend. Het heeft onze voorkeur om het hele dorp te laten stemmen op de ideeën, zodat het ‘beste idee van het dorp’ de meeste stemmen krijgt. Maar dat is op dit moment nog steeds niet mogelijk gezien de Coronamaatregelen. Daarom ook dit jaar waarschijnlijk geen verkiezing, maar wordt er op een andere wijze geselecteerd. Wanneer de ideeën aan de criteria voldoen en binnen het beschikbare budget passen, kunnen ze allen worden gerealiseerd in de loop van dit jaar. De leden van de initiatiefgroep gaan hierover in gesprek met de initiatiefnemers van de ideeën. Wanneer blijkt dat er te veel ideeën zijn voor het beschikbare budget, gaan we in overleg met de initiatiefnemers bekijken hoe we hiermee omgaan.

We hopen op veel mooie initiatieven voor ons dorp, dus kom maar op met die ideeën!

Laat een antwoord achter